Apie mus

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(toliau – Komisija) įsikūrusi Gedimino pr. 60, Vilniuje.

Komisija sudaryta iš 7 narių, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas.

Komisija yra išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, nagrinėjanti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Komisijos tikslai: dalyvauti įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką; nagrinėti ir spręsti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir NDNT; teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo sistemos tobulinimo.

Vykdydama savo veiklą, Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, taip pat kitais įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ginčų komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Komisijos nariai, nagrinėdami skundus (prašymus), vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

Komisijai skundas dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško Tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos. Ginčų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 20 dienų nuo jo gavimo dienos.

Bendra informacija apie Ginčų komisiją pateikta lankstinuke

 

 

 

Atnaujinimo data: 2014-03-26
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija Elektroninės valdžios vartai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės Lietuvos socialinis žemėlapis Universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinė sistema