Apie mus

Naujienos

2015-05-19 LR Seime buvo atmestas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16, 18, 21, 22, 23 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Statusas

Pavaldumas

Sudėtis

Kur rasti?

Biudžetinė, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai (medikai, teisininkai)

Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tel. (8 5)  2 651 952, mob.tel. 860329958 

MISIJA:

 nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir  Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos (NDNT)

Juridinis pagrindas

 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas,  Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro  įsakymai, Ginčų komisijos nuostatai ir kiti įstatymai bei teisės aktai

TIKSLAI:

  • įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
  • užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl specialiųju poreikių, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
  • kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

 

Kada ir kaip kreiptis?

Kam pasiskųsti?

Skundas dėl NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo gali būti paduodamas Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos

 Administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė per 20 dienų nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos

 

 

 


 

Atnaujinimo data: 2017-03-07
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija Elektroninės valdžios vartai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės Lietuvos socialinis žemėlapis Universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinė sistema