Universalus Dizainas. Parengti vaizdo siužetai, Lietuvos visuomenę supažindinantys su universaliuoju dizainu.

Visus vaizdo įrašus, supažindinančius su universaliuoju dizainu, rasite čia

Seminaras „Pasitikėjimas komandoje“

2017-11-08 Ginčų komisijoje vyko seminaras „Pasitikėjimas komandoje“ su Gediminu Sakalausku.

Su suinteresuotomis institucijomis nuspręsta tikslinti „Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo“ 1 p. nuostatą.

2017 06 20 d. įvyko Komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus patarėja Daiva Zabarauskienė, Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovas Tadas Šetkauskis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovai Viktorija Vasiljeva – Gringienė, Rima Liubertienė, Daiva Valadkevičienė.
Posėdžio metu buvo nuspręsta skubos tvarka teikti pasiūlymą dėl „Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo“ 1 priedo VI dalies „Kraujotakos sistemos ligos“ pastabos pakeitimo, nepaliekant galimybės nuostatą dviprasmiškai aiškinti ir taikyti.

Seminaras „Antikorupciniai mokymai“

2016-10-21 Ginčų komisijoje vyko seminaras „Antikorupciniai mokymai“ su Gediminu Sakalausku

Įstatymų pakeitimai

Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2399 ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2400

Susitikimas su NDNT direktoriumi

2015-06-03 Ginčų komisijos nariai susitiko su NDNT direktoriumi Manfredu Žymantu. Susitikime dalyvavo NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus vedėja Viktorija Vasiljeva-Gringienė ir NDNT direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva. Susitikimo metu buvo nagrinėjami abiejų institucijų dalykinio bendravimo klausimai, apsikeista darbo ateities vizijomis ir principinėmis nuostatomis.

Įstatymo Nr. I-2044 16, 18, 21, 22, 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto atmetimas

2015-05-19 LR Seime buvo atmestas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16, 18, 21, 22, 23 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS, pagal kurį turėjo būti likviduota Ginčų komisija prie SADM.

Seminaras „Konfliktų sprendimas viduje ir išorėje“

2015-02-17 d. Komisijos nariai tobulino savo įgūdžius seminare „Konfliktų sprendimas viduje ir išorėje“. Seminarą vedė mokymo centro Supremus lektorė Aistė Mažeikienė.

Jungtinis NDNT ir Ginčų komisijos posėdis

2015-02-12 d. NDNT vyko jungtinis NDNT ir Ginčų komisijos posėdis, kuriame buvo aptarti praktiniai sprendimų priėmimo klausimai, numatytos priemonės darbų kokybei kelti.

Įstatymo Nr. I-2044 18, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

2015-01-09 d. Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 18, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Projektą parengė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad skundus dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinių skyrių priimtų sprendimų nagrinės Tarnyba. Šiuo metu šią funkciją atliekanti Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bus likviduota.

Ginkom.lt
Raidžių dydis