Azerbaidžano Respublikos delegacija

Rugsėjo 18 d. Ginčų komisijoje lankėsi Azerbaidžano Respublikos delegacija, kuri atvyko į Lietuvą susipažinti su negalios nustatymo sistema ir neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais pagal Dvynių projektą „Parama Azerbaidžano socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinant medicininę – socialinę asmenų su negalia reabilitacijos sistemą“. Su Ginčų komisijos darbu svečius supažindino komisijos pirmininkas Klaudijus Stanionis ir komisijos narė teisininkė Tina Valotkienė.

8 akademinių valandų mokymai

Nuo š. m. kovo 26 d. Ginčų komisijos nariai ir darbuotojai pradeda dalyvauti Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuojamuose 8 akademinių valandų mokymuose „Korupcijos prevencija ir kontrolė“. Mokymai finansuojami ES lėšomis pagal  projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ ir vyksta įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonę „Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su antikorupcine veikla“.

Keičiamas įsakymas Nr. A1-78/V-179

2014 m. kovo 12 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro įsakymu Nr. A1-131/V-349  keičiamas 2005 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A1-78/V-179  ,,Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeičiamas šiuo įsakymu patvirtintas Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas (įsigalioja nuo 2014-07-01) ir jis išdėstomas nauja redakcija. Pakeistas šiuo įsakymu patvirtintas Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas (įsigaliojo 2014-03-15).

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių vedėjų pasitarimas

2014 m. vasario 6 d. Šiauliuose įvyko Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių vedėjų pasitarimas. Pasitarimo dalyvius su Ginčų komisijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aktualijomis supažindino komisijos pirmininkas Klaudijus Stanionis.

2014 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. P1-1

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. P1-1 nuo 2014 m. sausio 8 d. iki 2019 m. sausio 8 d. į Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario pareigas paskirta Danutė Jakimčikaitė

Ginkom.lt
Raidžių dydis