MISIJA

Nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos (NDNT)

TIKSLAI

  • Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
  • Užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl specialiųju poreikių, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
  • Kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

JURIDINIS PAGRINDAS

KADA IR KAIP KREIPTIS?
Skundas dėl NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo gali būti paduodamas Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos

NAUJIENOS

Siekiant diegti įstatymų reikalavimus atitinkančią vidaus kontrolės sistemą 2022 m. rugsėjo 29 d. Ginčų komisijos patikėtinis ir administratorius dalyvavo 4 val. nuotoliniame Ekonomikos mokymo centro organizuotame mokymo kurso seminare tema „Vidaus kontrolės politikos nustatymas viešojo sektoriaus įstaigose: praktinio diegimo gairės ir dokumentavimas“. Please rate this Įvertinkite mus

2022 m. rugsėjo 6 d. Ginčų komisijos patikėtinis dalyvavo Reguliarių susitikimų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais, kurie yra atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą savo įstaigose, nuotoliniame susitikime skirtame aptarti teorinius ir praktinius klausimus susijusius su viena iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių – Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu.

2022 m. rugpjūčio 8 d. Ginčų komisijos prie SADM darbuotojai dalyvavo Ginčų komisijos patikėtinio organizuotuose ir pravestuose mokymuose tema „Mobingas“. Taip pat dalyviams pristatyta privačius interesus deklaruojančio asmens nusišalinimo, nušalinimo, nušalinimo priėmimo ir nušalinimo nepriėmimo tvarka bei privalomų užpildyti dokumentų pateikimo tvarka.

Statusas

Biudžetinė, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija

Pavaldumas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Sudėtis

Komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai (medikai, teisininkai)

Kur rasti?

Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tel. (8 5)  2 651 952, mob.tel. 869199808

KAM APSKŲSTI GINČŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ?
Administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė per vieną mėnesį nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos
Ginkom.lt
Raidžių dydis