MISIJA

Nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos (NDNT)

TIKSLAI

  • Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
  • Užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl specialiųju poreikių, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
  • Kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

JURIDINIS PAGRINDAS

KADA IR KAIP KREIPTIS?
Skundas dėl NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo gali būti paduodamas Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos

NAUJIENOS

2021 m. birželio 16 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Ginčų komisijos prie SADM organizuotame nuotoliniame susitikime tema „Korupcijos prevencija: Dovanų politika“. Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 […]

2021 m. kovo 29 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos patarėjas nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus organizuotoje nuotolinėje paskaitoje tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“. Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie […]

2021 m. kovo 9 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos patarėjas nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Ginčų komisijos prie SADM organizuotame nuotoliniame susitikime tema „Korupcijos prevencija: poreikis ir nauda“. Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 […]

Statusas

Biudžetinė, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija

Pavaldumas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Sudėtis

Komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai (medikai, teisininkai)

Kur rasti?

Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tel. (8 5)  2 651 952, mob.tel. 860329958

KAM APSKŲSTI GINČŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ?
Administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė per vieną mėnesį nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos
Ginkom.lt
Raidžių dydis