MISIJA

Nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos (NDNT)

TIKSLAI

  • Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
  • Užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl specialiųju poreikių, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
  • Kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

JURIDINIS PAGRINDAS

KADA IR KAIP KREIPTIS?
Skundas dėl NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo gali būti paduodamas Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos

NAUJIENOS

Ginčų komisija informuoja, kad, atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso grėsmės, skundus (prašymus) iš gyventojų priims atsiųstus el. paštu ar Lietuvos paštu, ar per kurjerį bei konsultacijas teiks tik telefonu ir internetu. Konsultuotis galima telefonu 8 5 265 19 52 arba el. paštu info@ginkom.lt, skundus (prašymus) teikti el. paštu info@ginkom.lt arba naudojantis Lietuvos pašto ar kurjerio […]

2020-01-14 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas dėl teisės aktų tobulinimo negalios nustatymo srityje. Pasitarimu metu buvo svarstomi Ginčų Komisijos pasiūlymai dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo. Ginčų Komisijos pasiūlymai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto lektorius Giedrius Čyras vedė mokymus apie korupcijos riziką valstybinėse įstaigose, su ja susijusius iššūkius ir prevencijos galimybes. Teorinėje mokymų dalyje lektorius klausytojus supažindino su aktualiais tyrimais, statistika, teisiniu reglamentavimu, o praktinėje mokymų dalyje Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė, nariai ir darbuotojai bendrai su lektoriumi […]

Statusas

Biudžetinė, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija

Pavaldumas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Sudėtis

Komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai (medikai, teisininkai)

Kur rasti?

Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tel. (8 5)  2 651 952, mob.tel. 860329958

KAM APSKŲSTI GINČŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ?
Administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė per vieną mėnesį nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos
Ginkom.lt
Raidžių dydis