PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS LIKVIDAVIMĄ
Ginčų komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (juridinio asmens kodas 300128184,
buveinės adresas: Gedimino pr. 60, Vilnius, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre) yra likviduojama nuo 2024 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2024 m vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-96. Likvidatoriumi nuo 2024 m. vasario 2 d. yra
paskirtas advokatas Vilius Martišius, tel. 8686-78461, el.p. vilius@apexlegal.lt.

MISIJA

Nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos (NDNT)

TIKSLAI

  • Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
  • Užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl specialiųju poreikių, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
  • Kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

JURIDINIS PAGRINDAS

KADA IR KAIP KREIPTIS?
Skundas dėl NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo gali būti paduodamas Komisijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos

NAUJIENOS

2023 m. rugsėjo 25 d., 13.00 val. Ginčų komisijos posėdžių salėje, adresu Gedimino pr. 60, Vilnius, organizuojamas Ginčų komisijos narių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, susitikimas Asmens duomenų apsaugos klausimais. Prašome Jūsų paruošti klausimų ir pasinaudoti proga išsiaiškinti Jums rūpimas situacijas asmens duomenų apsaugos tematika (tinka ir iš asmeninio gyvenimo). Please rate this Įvertinkite […]

Siekiant diegti įstatymų reikalavimus atitinkančią vidaus kontrolės sistemą 2022 m. rugsėjo 29 d. Ginčų komisijos patikėtinis ir administratorius dalyvavo 4 val. nuotoliniame Ekonomikos mokymo centro organizuotame mokymo kurso seminare tema „Vidaus kontrolės politikos nustatymas viešojo sektoriaus įstaigose: praktinio diegimo gairės ir dokumentavimas“.

2022 m. rugsėjo 6 d. Ginčų komisijos patikėtinis dalyvavo Reguliarių susitikimų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais, kurie yra atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą savo įstaigose, nuotoliniame susitikime skirtame aptarti teorinius ir praktinius klausimus susijusius su viena iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių – Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu.

Statusas

Biudžetinė, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija

Pavaldumas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Sudėtis

Komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai (medikai, teisininkai)

Kur rasti?

Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tel. (8 5)  2 651 952, mob.tel. 869199808

KAM APSKŲSTI GINČŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ?
Administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė per vieną mėnesį nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos
Ginkom.lt
Raidžių dydis