2021-03-09 vyko nuotoliniai mokymai

2021 m. kovo 9 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos patarėjas nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Ginčų komisijos prie SADM organizuotame nuotoliniame susitikime tema „Korupcijos prevencija: poreikis ir nauda“.

Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-21, 1.2 priemonės „Organizuoti ginčų komisijos darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir (ar) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje temomis“ įgyvendinimo.

Ginkom.lt
Raidžių dydis