2021-03-16 Vyko nuotoliniai mokymai

2021 m. kovo 16 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) nariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos patarėjas nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Ginčų komisijos organizuotame nuotoliniame susitikime tema „Naujų Privačių interesų deklaracijų pildymas ir teikimas Privačių interesų registrui (PINREG)“.

Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-21, 1.2 priemonės „Organizuoti ginčų komisijos darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir (ar) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje temomis“įgyvendinimo.

Ginkom.lt
Raidžių dydis