2021-03-29 Vyko nuotoliniai mokymai 5/5 (6)

2021 m. kovo 29 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos patarėjas nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus organizuotoje nuotolinėje paskaitoje tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“.

Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-21, 1.2 priemonės „Organizuoti ginčų komisijos darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir (ar) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje temomis“ įgyvendinimo.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis