2021-06-21 Vyko nuotoliniai mokymai No ratings yet.

2021 m. birželio 16 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį nuotolinėje konferencijos platformoje ZOOM dalyvavo Ginčų komisijos prie SADM organizuotame nuotoliniame susitikime tema „Korupcijos prevencija: Dovanų politika“.

Šiuo susitikimu siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-21, 1.2 priemonės „Organizuoti ginčų komisijos darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir (ar) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje temomis“ įgyvendinimo.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis