2021-11-23 Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus organizuotuose nuotoliniuose tęstiniuose antikorupcinių mokymų cikle 5/5 (1)

Ginčų komisijos patikėtinis 2021 m. lapkričio 23 d. – gruodžio 21 d. dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus organizuotuose nuotoliniuose tęstiniuose antikorupcinių mokymų cikle temomis: „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, jo nauda, esminiai iššūkiai ir praktika“, „Korupcijos prevencijos įstatymo (naujos redakcijos) pakeitimai. Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje“, „Pranešėjų apsauga. Įstaigose veikiantis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimas ministerijos valdymo srities įstaigose. Esminiai iššūkiai ir praktika“ ir „Lobistinės veiklos įstatymas ir jo taikymas praktikoje“.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis