Darbo užmokestis

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės pareigūnų vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga,

priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, vienkartinė išmoka metų gale už viršvalandinį darbą) neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

IV ketv.

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

Pirmininkas 1883,97 1927,20 1932,48 1932,48 1932,48
Komisijos narys 1414,5 1386,52 1387,54 1389,08 1397,3

 

Pareigybės pavadinimas 2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv.

2021 m.

III ketv.

2021 m.

IV ketv.

Pirmininkas 1736,37 1746,99 1752,30 1752,30
Komisijos narys 1470,28 1471,93 1474,41 1451,18

 

 

 

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, kintamoji dalis, priemokos) neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

IV ketv.

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

2020 m.

III ketv.

2020 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis 1092,38 1129,73 1194,68 1003,45 1082,69
Darbininkas 555,00 607,00 607,00 607,00 607,00

 

Pareigybės pavadinimas 2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv.

2021 m.

III ketv.

2021 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis 1248,44 1467,10 1319,89 1322,19
Darbininkas 642,00 642,00 642,00 642,00

 

Pareigybės pavadinimas 2022 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv.

2022 m.

III ketv.

2022 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis 1451,85 1453,76 1545,42 1591,30
Darbininkas 730,00 730,24 730,00 730,00
Ginkom.lt
Raidžių dydis