Darbo užmokestis

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

valstybės pareigūnų vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga,

priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, vienkartinė išmoka metų gale už viršvalandinį darbą)

neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m.

IV ketv.

 

2019 m.

I ketv.

 

2019 m.

II ketv.

 

2019 m.

III ketv.

 

2019 m.

IV ketv.

 

Pirmininkas 1834,79 1868,40 1883,97 1883,97 1883,97
Komisijos narys 1375,50 1409,60 1414,45 1414,45 1414,45

 

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesio darbo užmokestis

(pareiginė alga, kintamoji dalis, priemokos)

neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m.

IV ketv.

 

2019 m.

I ketv.

 

2019 m.

II ketv.

 

2019 m.

III ketv.

 

2019 m.

IV ketv.

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis 752,23 918,58 1096,65 1096,65 1092,38
Darbininkas 485,29 555,00 555,00 555,00 555,00
Ginkom.lt
Raidžių dydis