Darbo užmokestis

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės pareigūnų vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga,

priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, vienkartinė išmoka metų gale už viršvalandinį darbą) neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

IV ketv.

 

2020 m.

I ketv.

 

2020 m.

II ketv.

 

2020 m.

III ketv.

 

2020 m.

IV ketv.

 

Pirmininkas 1883,97 1927,20 1932,48 1932,48 1932,48
Komisijos narys 1414,5 1386,52 1387,54 1389,08 1397,3

 

 

 

 

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, kintamoji dalis, priemokos) neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m.

IV ketv.

 

2020 m.

I ketv.

 

2020 m.

II ketv.

 

2020 m.

III ketv.

 

2020 m.

IV ketv.

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis 1092,38 1129,73 1194,68 1003,45 1082,69
Darbininkas 555,00 607,00 607,00 607,00 607,00
Ginkom.lt
Raidžių dydis