Paslaugos

„Socialinio žemėlapio“ tinklalapyje rasite įvairius statistinius duomenis apie socialinę paramą pagal savivaldybes, socialinių paslaugų teikėjų sąrašus ir kt.Šis tinklalapis sukurtas pagal Strateginio bendradarbiavimo sutarties tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių nuostatas – teikti ir apibendrinti informaciją apie savivaldybių teikiamą socialinę paramą gyventojams, pateikti savivaldybių socialinio darbo gerą patirtį, pateikti statistinę informaciją apie savivaldybes, pagilinti valstybės valdžios institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimą mažinant skurdą ir socialinę atskirtį bei regioninę diferenciaciją.

 

Atnaujinimo data: 2012-03-15

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, kuri spręsdama ginčą nustato, ar skundžiamas NDNT sprendimas buvo priimtas laikantis teisės aktų reikalavimų, ir priima vieną iš šių sprendimų: 1) skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą palikti nepakeistą; 2) skundą (prašymą) patenkinti, įpareigoti NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą.

 

Atnaujinimo data: 2014-05-28

Skundo (prašymo) pateikimo ir Komisijos sprendimo apskundimo schema

Reikalingi dokumentai:

  1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo kopija;
  2. Skundas (prašymas).

Skundo (prašymo) forma

 

Atnaujinimo data: 2013-01-03
Ginkom.lt
Raidžių dydis