Klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

 

1. Kur reikėtų kreiptis, norint, kad man nustatytų darbingumo lygį arba specialiuosius poreikius?

Pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris Jums išduos siuntimą į NDNT teritorinį skyrių. Jeigu teritorinio skyriaus sprendimas Jūsų netenkins, reikėtų kreiptis į NDNT direktorių Vilniuje (NDNT Sprendimų kontrolės skyrius) dėl pakartotinio vertinimo. Jei šis vertinimas taip pat Jūsų netenkins, turite teisę sprendimą apskųsti Ginčų komisijai per 30 dienų.

2. Ar Ginčų komisija nagrinės prašymą, jeigu atsiųsiu elektroniniu paštu?

Taip, jei skundas (prašymas) bus pasirašytas ir nėra praleistas apskundimo terminas .

Jei pateiksite prašymą elektroniniu paštu, bet nepasirašytą, Jūsų prašymą priimsime tik tuo atveju, jei nėra praleistas apskundimo terminas ir ne vėliau kaip per tris dienas gausime pasirašytą prašymą.

3. Ar komisija nagrinės prašymą dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių, jeigu prašymą pateiks šeimos narys?

Šeimos narys gali pateikti skundą (prašymą), jeigu jį pasirašo asmuo, dėl kurio vyks nagrinėjimas. Jeigu pasirašo šeimos narys, tuomet prie prašymo turi būti pridėtas įgaliojimas.

4. Ar būtina dalyvauti Komisijos posėdyje?

Dalyvavimas posėdyje nėra būtinas. Ginčų komisija yra ikiteisminė institucija ir apžiūros neatlieka, o nagrinėja asmens medicininėje byloje esamus dokumentus ir sprendžia, ar NDNT Sprendimų kontrolės skyrius priėmė teisingą sprendimą pagal byloje esančius dokumentus.

5. Ar galės Komisija atvykti į namus, jeigu dėl ligos negaliu dalyvauti posėdyje?

Ginčų komisija į namus nevyksta, kadangi neatlieka medicininės apžiūros. Sprendimą priima iš asmens byloje esamų dokumentų.

6. Ar Komisijos posėdyje galės kartu su manimi dalyvauti mano draugas?

Taip, jeigu Jūs neprieštaraujate.

7. Ar posėdžio metu galėsiu pateikti Komisijai papildomus  dokumentus, kurių nepateikiau NDNT?

Ginčų komisija nagrinėja NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimą, atsižvelgdama į motyvus, pateiktus asmens skunde ir dokumentus, esančius asmens byloje. Jeigu Komisijai pateikiamų dokumentų nebuvo byloje Sprendimų kontrolės skyriui priimant sprendimą, tuo atveju papildomi dokumentai nebus vertinami.

8. Ar Komisija posėdžio metu, spręsdama klausimą dėl specialiųjų poreikių, galės nustatyti  Bartelio indeksą?

Ginčų komisija apžiūros neatlieka, todėl Bartelio indekso nustatyti negalės.

9. Ką turiu daryti toliau, kur kreiptis, jeigu Komisija patenkins mano prašymą?

Laukti Ginčų komisijos sprendimo, kuris bus išsiųstas paštu pareiškėjui ir NDNT. Kai NDNT atliks pakartotinį vertinimą, informuos raštu.

10. Kam ir per kiek laiko galima apskųsti Komisijos sprendimą?

Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo (atsakovui atstovaujančios institucijos) buveinė. 

 11. Komisija ginčo šalims išaiškina, kad Komisijai nesuteikta prieiga prie ESPBI IS, t. y. e.sveikatos, kas yra SAM bei SADM atsakomybė ir valdymo sritis, todėl Komisija, priimdama sprendimą, vadovaujasi tik iš Tarnybos arba savo iniciatyva iš sveikatos priežiūros įstaigų gautais dokumentais.

 

Atnaujinimo data: 2023-08-25

Užduoti klausimą* Jūsų pateikti duomenys bus naudojami klausimų administravimo tikslais. Pateiktų klausimų tekstai Įstaigoje saugomi vienerius metus.

Ginkom.lt
Raidžių dydis