Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAI IR ATASKAITOS:

              Ginčų komisijos 2009-2010 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

              Ginčų komisijos 2009-2010 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos 2011-2012 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos 2013-2014 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2013 m ataskaita

              Ginčų komisijos 2015-2016 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2014 m ataskaita

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2016 m ataskaita

              Ginčų komisijos 2017-2018 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2017 m ataskaita

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2018 m ataskaita

              Ginčų komisijos 2019-2020 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2019 m ataskaita

              Ginčų komisijos 2021-2022 m. antikorupcinės programos priemonių planas

              Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2020 m. ataskaita

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

TEISINĖ INFORMACIJA:

            Ginčų komisijos nulinės tolerancijos korupcijai politika

            Ginčų komisijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

            Įsakymas dėl dovanų vertinimo, registravimo, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

            Įsakymas dėl veiksmų Komisijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo

            Įsakymas dėl Lobistinės veiklos priežiūros Komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

            Įsakymas dėl Komisijos darbuotojų tarnybinės etikos kodekso patvirtinimo

KITA AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje  “Pateikti pranešimą apie korupciją”.

Kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie SADM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su SADM ir jai pavaldžių įstaigų veikla: „Karštoji linija“ visą parą:
Tel. (8 5) 266 3333. Faksas (8 706) 63 307. El. paštas pranesk@stt.lt

 

Atnaujinimo data: 2021-05-11

Ginkom.lt
Raidžių dydis