Seminaras „Antikorupciniai mokymai“ 5/5 (1)

2016-10-21 Ginčų komisijoje vyko seminaras „Antikorupciniai mokymai“ su Gediminu Sakalausku

Please rate this

Įstatymų pakeitimai No ratings yet.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2399 ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2400

Please rate this

Susitikimas su NDNT direktoriumi No ratings yet.

2015-06-03 Ginčų komisijos nariai susitiko su NDNT direktoriumi Manfredu Žymantu. Susitikime dalyvavo NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus vedėja Viktorija Vasiljeva-Gringienė ir NDNT direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva. Susitikimo metu buvo nagrinėjami abiejų institucijų dalykinio bendravimo klausimai, apsikeista darbo ateities vizijomis ir principinėmis nuostatomis.

Please rate this

Įstatymo Nr. I-2044 16, 18, 21, 22, 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto atmetimas No ratings yet.

2015-05-19 LR Seime buvo atmestas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16, 18, 21, 22, 23 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS, pagal kurį turėjo būti likviduota Ginčų komisija prie SADM.

Please rate this

Seminaras “Konfliktų sprendimas viduje ir išorėje” No ratings yet.

2015-02-17 d. Komisijos nariai tobulino savo įgūdžius seminare “Konfliktų sprendimas viduje ir išorėje”. Seminarą vedė mokymo centro Supremus lektorė Aistė Mažeikienė.

Please rate this

Jungtinis NDNT ir Ginčų komisijos posėdis No ratings yet.

2015-02-12 d. NDNT vyko jungtinis NDNT ir Ginčų komisijos posėdis, kuriame buvo aptarti praktiniai sprendimų priėmimo klausimai, numatytos priemonės darbų kokybei kelti.

Please rate this

Įstatymo Nr. I-2044 18, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas No ratings yet.

2015-01-09 d. Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 18, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Projektą parengė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad skundus dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinių skyrių priimtų sprendimų nagrinės Tarnyba. Šiuo metu šią funkciją atliekanti Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bus likviduota.

Please rate this

Ginčų Komisijos patalpose įvyko seminaras No ratings yet.

Spalio 28 d. Ginčų Komisijos patalpose įvyko seminaras tema ,,Stuburo distrofiniai – degeneraciniai susirgimai, jų sukeliama simptomatika, poveikis sergančio asmens darbingumo lygiui, vertinimo kriterijai“. Pranešimus pristatė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojai: neurochirurgas, med. dr. Gunaras Terbetas, neurologas, med. dr. Aleksandras Vilionskis, aukščiausios kategorijos rentgenologė-radiologė Danutė Kievišienė. Seminaro metu buvo diskutuojama aktualiais asmens darbingumo nustatymo klausimais. Seminaro eigą, jo aktualijas apibendrino Ginčų komisijos pirmininkas Klaudijus Stanionis ir neurochirurgas, med. m. dr. Romualdas Šumauskas.

Please rate this

Azerbaidžano Respublikos delegacija No ratings yet.

Rugsėjo 18 d. Ginčų komisijoje lankėsi Azerbaidžano Respublikos delegacija, kuri atvyko į Lietuvą susipažinti su negalios nustatymo sistema ir neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais pagal Dvynių projektą „Parama Azerbaidžano socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinant medicininę – socialinę asmenų su negalia reabilitacijos sistemą“. Su Ginčų komisijos darbu svečius supažindino komisijos pirmininkas Klaudijus Stanionis ir komisijos narė teisininkė Tina Valotkienė.

Please rate this

8 akademinių valandų mokymai No ratings yet.

Nuo š. m. kovo 26 d. Ginčų komisijos nariai ir darbuotojai pradeda dalyvauti Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuojamuose 8 akademinių valandų mokymuose „Korupcijos prevencija ir kontrolė”. Mokymai finansuojami ES lėšomis pagal  projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ ir vyksta įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonę „Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su antikorupcine veikla“.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis