Paslaugos

Nuo 2024-01-01, įsigaliojus „Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymui“, skundus prašome teikti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (LAGK), adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, LT-01402, el. paštas info@lagk.lt, tel. (85) 2684050.
Nuo 2024-01-01 skundai Ginčų komisijai prie SADM nebeteikiami.

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, kuri spręsdama ginčą nustato, ar skundžiamas NDNT sprendimas buvo priimtas laikantis teisės aktų reikalavimų, ir priima vieną iš šių sprendimų:
1) skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą palikti nepakeistą;
2) skundą (prašymą) patenkinti, įpareigoti NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą.

 

Atnaujinimo data: 2020-02-01

„Socialinio žemėlapio“ tinklalapyje rasite įvairius statistinius duomenis apie socialinę paramą pagal savivaldybes, socialinių paslaugų teikėjų sąrašus ir kt.Šis tinklalapis sukurtas pagal Strateginio bendradarbiavimo sutarties tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių nuostatas – teikti ir apibendrinti informaciją apie savivaldybių teikiamą socialinę paramą gyventojams, pateikti savivaldybių socialinio darbo gerą patirtį, pateikti statistinę informaciją apie savivaldybes, pagilinti valstybės valdžios institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimą mažinant skurdą ir socialinę atskirtį bei regioninę diferenciaciją.

 

Atnaujinimo data: 2012-03-15
Ginkom.lt
Raidžių dydis