Skelbimai

Priimant Komisijos darbuotojus konkursai neskelbiami.

Komisijos narius skiria į pareigas ir atleidžia iš jų LR socialinės apsaugos ir darbo ministras. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje. Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams draudžiama eiti kitas pareigas, išskyrus dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą (iš Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų)

 

Atnaujinimo data: 2021-03-01

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

 
Ginkom.lt
Raidžių dydis