Skelbimai

Priimant į darbą pagal darbo sutartis dirbančius Komisijos darbuotojus konkursai neskelbiami, išskyrus į 0,5 etato Komisijos teisininko pareigybę, į kurią konkursas skelbiamas Vyriausybės nustatyta tvarka (LRV 2018-02-07 Nutarimas Nr. 126, LRV 2018-05-30 Nutarimas Nr.507, LRV 2018-02-07 Nutarimas Nr.125).

Komisijos narius konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje.

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA SKELBIA ATRANKĄ GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NARIO (MEDIKO) PAREIGOMS EITI

Konkursas galioja iki 2022-10-25

https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/gincu-komisijos-prie-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerijos-nario-mediko-atranka

 

 

Atnaujinimo data: 2022-10-12

Šiuo metu yra laisvos Ginčų komisijoje prie SADM darbo vietos:

  • Komisijos nario (mediko) (1,0 etatas)
  • Teisininko (0,5 etato)

 

 
Ginkom.lt
Raidžių dydis