Skelbimai

Priimant į darbą pagal darbo sutartis dirbančius Komisijos darbuotojus konkursai neskelbiami, išskyrus į 0,5 etato Komisijos teisininko pareigybę, į kurią konkursas skelbiamas Vyriausybės nustatyta tvarka (LRV 2018-02-07 Nutarimas Nr. 126, LRV 2018-05-30 Nutarimas Nr.507, LRV 2018-02-07 Nutarimas Nr.125).

Komisijos narius konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje.

 

 

Atnaujinimo data: 2022-05-13

Šiuo metu yra laisvos Ginčų komisijoje prie SADM darbo vietos:

  • Komisijos nario (mediko) (1,0 etatas)
  • Teisininko (0,5 etato)

 

 
Ginkom.lt
Raidžių dydis