Teisinė informacija

Įstatymai

  1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo NR. VIII-1029 pakeitimos įstatymas.
Teisės aktas Teisės akto galiojanti redakcija Teisės akto suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos konstitucijos nuoroda į redakciją Teisės akto suvestinės redakcijos pagal datas
Lietuvos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo nuoroda į redakciją

 

Teisės akto suvestinės redakcijos pagal datas
Lietuvos Respbulikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas Lietuvos Respbulikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymo nuoroda į redakciją Teisės akto suvestinės redakcijos pagal datas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos NR. VIII-1029 įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo NR. VIII-1029 redakcijos nuoroda Teisės akto suvestinės redakcijos pagal datas

Įsakymai

Teisės aktas Teisės akto galiojanti redakcija Teisės akto suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

Įsakymo nuoroda į redakciją Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas
DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS Įsakymo nuoroda į redakciją Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas
SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO  NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS Įsakymo nuoroda į redakciją Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas
GINČŲ DĖL NEĮGALUMO LYGIO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS Įsakymo nuoroda į redakciją Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas
 DARBINGUMO LYGIO, DARBINGUMO LYGIO DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS, NEĮGALUMO LYGIO PAŽYMŲ FORMŲ IR JŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS  Įsakymo nuoroda į redakciją  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas

 

 

  1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  3. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  4. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 “Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Atnaujinimo data: 2020-04-30
Ginkom.lt
Raidžių dydis