Veikla

Misija:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, taip pat kitais įstatymais, Socialinės apasugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, kaip privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos.

Strateginiai tikslai:

1. Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.

2. Užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą, nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

3. Kaupti, sisteminti ir apibendrinti neįgaliųjų prašymuose keliamas problemas ir teikiant siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, prisidėti prie neįgaliųjų socialinės integracijos politikos tobulinimo.

 

Atnaujinimo data: 2021-03-01

Ginkom.lt
Raidžių dydis