Kontaktai

Elektroninio pašto adresas sudaromas lotyniškais rašmenimis iš pirmosios vardo raidės ir pavardės, pvz. Vardenio Pavardenio el.pašto adresas bus vpavardenis@ginkom.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama jo pirmo vardo pirmoji raidė. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė Etela Karpickienė (8-5) 265 19 52
ekarpickiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė (medikė) Vitalija Šumauskienė (8-5) 265 19 52
vsumauskiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė (medikė) Genovaitė Vaičiūnienė (8-5) 265 19 52
gvaiciuniene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė (medikė)  Laima Štelbienė  (8-5) 265 19 52
lstelbiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė (teisininkė) Tina Valotkienė (8-5) 265 19 52
tvalotkiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė Danutė Jakimčikaitė (8-5) 265 19 52
djakimcikaite@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė
(vaiko auginimo atostogose iki 2018-06-26)
Kristina Zobernienė (8-5) 265 19 52
kzoberniene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buhalterė Audrutė Ruškienė (8-5) 265 19 57
aruskiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario padėjėja
(vaiko auginimo atostogose iki 2018-08-03)
Kristina Badarienė (8-5) 265 19 52
kadomaviciute@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario padėjėja
(vaiko auginimo atostogose iki 2017-11-26)
Asta Lančinskienė (8-5) 265 1952
alancinskiene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario padėjėja
(vaiko auginimo atostogose iki 2018-06-24)

Viktorija Jarašiūnienė

 (8-5) 265 19 52
vjarasiuniene@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario padėjėja Raminta Bekešiūtė (8-5) 265 19 52
rbekesiute@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario padėjėja Vaida Kelpšaitė (8-5) 265 19 52
vkelpsaite@ginkom.lt
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorė – referentė Jovita Rastauskienė (8-5) 265 19 52
jrastauskiene@ginkom.lt

Atnaujinimo data: 2016-09-23

Ginkom.lt
Raidžių dydis