2023-09-25 Susitikimas Asmens duomenų apsaugos klausimais 0/5 (1)

2023 m. rugsėjo 25 d., 13.00 val. Ginčų komisijos posėdžių salėje, adresu Gedimino pr. 60, Vilnius, organizuojamas Ginčų komisijos narių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, susitikimas Asmens duomenų apsaugos klausimais. Prašome Jūsų paruošti klausimų ir pasinaudoti proga išsiaiškinti Jums rūpimas situacijas asmens duomenų apsaugos tematika (tinka ir iš asmeninio gyvenimo).

Please rate this

2020-09-29 Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis ir administratorius dalyvavo nuotoliniuose mokymuose 5/5 (1)

Siekiant diegti įstatymų reikalavimus atitinkančią vidaus kontrolės sistemą 2022 m. rugsėjo 29 d. Ginčų komisijos patikėtinis ir administratorius dalyvavo 4 val. nuotoliniame Ekonomikos mokymo centro organizuotame mokymo kurso seminare tema „Vidaus kontrolės politikos nustatymas viešojo sektoriaus įstaigose: praktinio diegimo gairės ir dokumentavimas“.

Please rate this

2022-09-06 Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo Reguliariame susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais 1.67/5 (3)

2022 m. rugsėjo 6 d. Ginčų komisijos patikėtinis dalyvavo Reguliarių susitikimų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais, kurie yra atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą savo įstaigose, nuotoliniame susitikime skirtame aptarti teorinius ir praktinius klausimus susijusius su viena iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių – Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu.

Please rate this

2022-08-08 Ginčų komisijos prie SADM nariai dalyvavo mokymuose tema “Mobingas” 2.5/5 (2)

2022 m. rugpjūčio 8 d. Ginčų komisijos prie SADM darbuotojai dalyvavo Ginčų komisijos patikėtinio organizuotuose ir pravestuose mokymuose tema „Mobingas“. Taip pat dalyviams pristatyta privačius interesus deklaruojančio asmens nusišalinimo, nušalinimo, nušalinimo priėmimo ir nušalinimo nepriėmimo tvarka bei privalomų užpildyti dokumentų pateikimo tvarka.

Please rate this

2022-06-08 Vyko nuotoliniai mokymai 5/5 (1)

2022 m. birželio 8 d. Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro, (reg. adresas Ežero g.8-124, Šiauliai), organizuotuose nuotoliniuose mokymuose tema „Mobingas“.

Please rate this

2022 m. Ginčų komisijos prie SADM nariai pradėjo dalyvauti STT mokymuose 5/5 (1)

Ginčų komisijos darbuotojai nuotoliniu būdu 2022 metais dalyvauja antikorupciniame švietime naudojantis STT e. mokymo platforma ir gavo sertifikatus pagal temą ” Mokymus pagal pateiktas platformoje temas. Planuojama, kad iki 2022 12 31 visi Ginčų komisijos darbuotojai baigs 11 temų

Please rate this

2022-02-28 Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo Reguliariame susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais 5/5 (1)

2022 m. vasario 28 d. Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo Reguliarių susitikimų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais, kurie yra atsakingi už antikorupcinės aplinkos kūrimą savo įstaigose, ciklo I-ajame nuotoliniame susitikime.

Please rate this

2021-11-23 Ginčų komisijos prie SADM patikėtinis dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus organizuotuose nuotoliniuose tęstiniuose antikorupcinių mokymų cikle 5/5 (1)

Ginčų komisijos patikėtinis 2021 m. lapkričio 23 d. – gruodžio 21 d. dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus organizuotuose nuotoliniuose tęstiniuose antikorupcinių mokymų cikle temomis: „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, jo nauda, esminiai iššūkiai ir praktika“, „Korupcijos prevencijos įstatymo (naujos redakcijos) pakeitimai. Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje“, „Pranešėjų apsauga. Įstaigose veikiantis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimas ministerijos valdymo srities įstaigose. Esminiai iššūkiai ir praktika“ ir „Lobistinės veiklos įstatymas ir jo taikymas praktikoje“.

Please rate this

2021-11-15 Vyko nuotoliniai mokymai 5/5 (2)

2021 m. vasario 25 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, nuotolinėje konferencijos platformoje TEAMS dalyvavo Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus organizuotuose nuotoliniuose mokymuose tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Pranešėjų apsauga“. Mokymų metu dalyviai trumpai buvo supažindinti su Korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija.

Šiais mokymais siekta prisidėti prie Ginčų komisijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano, patvirtinto Ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-21, 1.2 priemonės „Organizuoti ginčų komisijos darbuotojams mokymus korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos ir (ar) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje temomis“ įgyvendinimo.

Please rate this

2021-10-14 Vyko nuotoliniai mokymai 5/5 (2)

2021 m. spalio 4 ir 11 d. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patikėtinis dalyvavo UAB „Mokesčių srautas“ (COUTLINE) organizuotuose nuotoliniuose seminaruose temomis „Antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigoje poreikis ir turinys“ ir „Korupcijos prevencijos sistema: pagrindinės priemonės ir jų taikymas“.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis