Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas siekiant aptarti negalios nustatymo tobulinimo klausimus 5/5 (1)

2020-01-14 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas dėl teisės aktų tobulinimo negalios nustatymo srityje. Pasitarimo metu buvo svarstomi Ginčų komisijos pasiūlymai dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
Ginčų Komisijos pasiūlymai

Please rate this

Ginčų Komisijoje įvyko mokymai apie korupcijos riziką valstybinėse įstaigose 5/5 (2)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto lektorius Giedrius Čyras vedė mokymus apie korupcijos riziką valstybinėse įstaigose, su ja susijusius iššūkius ir prevencijos galimybes. Teorinėje mokymų dalyje lektorius klausytojus supažindino su aktualiais tyrimais, statistika, teisiniu reglamentavimu, o praktinėje mokymų dalyje Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė, nariai ir darbuotojai bendrai su lektoriumi ieškojo efektyviausių būdų kaip sumažinti korupcijos riziką negalios nustatymo srityje, diskutavo apie valstybėje taikomų antikorupcinių priemonių sąnaudas ir efektyvumą.

Please rate this

Kad vaikams, turintiems sunkią negalią, sukakus 18 m. nekiltų problemų įgyvendinti savo teises 5/5 (1)

Kad vaikams, turintiems sunkią negalią, sukakus 18 m. nekiltų problemų įgyvendinti savo teises (pvz., gauti šalpos išmokas, paslaugas, lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms priemonėms ir kt.), jų tėvai (globėjai) turėtų:

iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki sunkią negalią turinčio asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui;

prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;

prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas (pvz., prašyti nustatyti, kad tėvai (globėjai) iki galutinio teismo sprendimo dėl globojamo asmens neveiksnumo bus nuolatiniais jo globėjais. Taip viso teismo proceso metu bus užtikrintos prižiūrimo asmens teisės į sveikatos apsaugą, gauti išmokas ir kitas paslaugas).

 

teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentus apie pradėtą teisminį procesą dėl neveiksnumo (jau kreipusis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui, jį prižiūrintiems asmenims suteikta teisė gauti išmokas).

Please rate this

Ginčų komisijoje šiandien, gruodžio 5d., dalyvavo Gunaras Terbetas, neurochirurgas, mokslų daktaras.

Ginčų komisijoje šiandien, gruodžio 5d., dalyvavo Gunaras Terbetas, neurochirurgas, mokslų daktaras, apsigynęs disertaciją “Sutuburo ligų gydymas lazerio chirurgija”. Vienintelis Lietuvoje neurochirurgas, kuris suaugusiems atlieka stuburo deformacijų – skoliozių korekciją, aišku, operuoja kitus stuburo pakitimus, atlieka sudėtingas galvos smegenų operacijas esant augliams, traumoms, insultams, hidrocefalijoms ir kt.

Šiais metais Gunaras Terbetas organizavo ir vadovavo mokymosi ciklui Europos asociacijos neurochirurgams, skaitė pagrindinį pranešimą. Vilniaus universiteto medicinos fakultete dėsto neurochirurgijos ciklą, veda praktinius darbus.

Daktaras komisiją ir dalyvavusius  NDNT darbuotojus supažindino su stuburo patologija ir funkcinio nepankamumo nustatymu.

Universalus Dizainas. Parengti vaizdo siužetai, Lietuvos visuomenę supažindinantys su universaliuoju dizainu. 0/5 (1)

Visus vaizdo įrašus, supažindinančius su universaliuoju dizainu, rasite čia

Please rate this

Seminaras „Pasitikėjimas komandoje“ 5/5 (1)

2017-11-08 Ginčų komisijoje vyko seminaras „Pasitikėjimas komandoje“ su Gediminu Sakalausku.

Please rate this

Su suinteresuotomis institucijomis nuspręsta tikslinti “Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo” 1 p. nuostatą. 0/5 (1)

2017 06 20 d. įvyko Komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus patarėja Daiva Zabarauskienė, Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovas Tadas Šetkauskis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovai Viktorija Vasiljeva – Gringienė, Rima Liubertienė, Daiva Valadkevičienė.
Posėdžio metu buvo nuspręsta skubos tvarka teikti pasiūlymą dėl “Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo” 1 priedo VI dalies “Kraujotakos sistemos ligos” pastabos pakeitimo, nepaliekant galimybės nuostatą dviprasmiškai aiškinti ir taikyti.

Please rate this

Seminaras „Antikorupciniai mokymai“ No ratings yet.

2016-10-21 Ginčų komisijoje vyko seminaras „Antikorupciniai mokymai“ su Gediminu Sakalausku

Please rate this

Įstatymų pakeitimai No ratings yet.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2399 ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2400

Please rate this

Susitikimas su NDNT direktoriumi No ratings yet.

2015-06-03 Ginčų komisijos nariai susitiko su NDNT direktoriumi Manfredu Žymantu. Susitikime dalyvavo NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus vedėja Viktorija Vasiljeva-Gringienė ir NDNT direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva. Susitikimo metu buvo nagrinėjami abiejų institucijų dalykinio bendravimo klausimai, apsikeista darbo ateities vizijomis ir principinėmis nuostatomis.

Please rate this

Ginkom.lt
Raidžių dydis